Kontakt: Pavel Jarčevský jarcoun@centrum.cz, tel.: 604 525 878


05.09.2011
Pohádkový les (Slavonice 4. září 2011)

Čestmír Palán je zastupitelem, členem rady města, ředitelem Městského kulturního střediska Slavonice, předsedou komise pro kulturu a cestovní ruch a iniciátorem mnoha jednorázových akcí. Jednou z nich bylo i zbudování turistické rekreační stezky „Pohádkový les“, která má v budoucnosti sloužit hlavně rodinám s malými dětmi. Na její přípravě se ovšem podílela řada lidí, institucí a sponzorů, jejichž jména tady ani nelze vyjmenovat.

My jsme pak měli tu čest, že jsme se díky panu Palánovi mohli na otevření této stezky podílet svojí hudební spoluúčastí.

Trochu jsme se předem báli zvuku, protože se mělo hrát na aparát pořadatelů, který podle předběžných sdělení vykazuje jisté rezervy. Ale naše obavy se rozptýlily hned při zvukové zkoušce, kdy jsme zjistili, že všechno funguje bezvadně a pan zvukař si s aparaturou i s námi rozumí. Všechno ostatní už tedy bylo v našich rukou a hlasivkách. A tak jsme se s chutí pustili do interpretace našich písniček a lidovek, které na půl hodinky naplnily slavonické náměstí, přitáhly pozornost diváků na lavičkách, v podloubí i v zahrádkách cukráren či restaurací. Bylo krásně, sluníčko nás připékalo jako na Jadranu a my jsme si užívali pozornosti naslouchajících lidí. Po půl hodině jsme předali mikrofony funkcionářům, kteří slavnostně otevřeli zmiňovanou stezku, a zase pokračovali. Stihli jsme přehrát téměř celý náš repertoár, který se díky častějšímu zkoušení stále rozšiřuje.

Prý to byl poslední krásný den tohoto léta, během něhož teploty překročily třicítku. Je to asi pravda. Dnes, kdy píši tento článek, prší, teplota prudce klesá a příroda se tváří opravdu podzimně. Přesto bych však chtěl tuto informaci uzavřít úvahou asi v tom smyslu, že léto nedělá jenom stupnice teploměru.

Pavel  (foto Jakub Šimáně)


Zpět
 
Chytka.NET
Copyright (C) 2006 Jen Tak Tak
Všechna práva vyhrazena