Kontakt: Pavel Jarčevský jarcoun@centrum.cz, tel.: 604 525 878


28.07.2009
Langrův dům - jiný úhel pohledu

... jsem rád,že Pavel glosuje většinu našich vystoupení. Vím, že lidé jeho postřehy rádi čtou. Někdy se s jeho hodnocením plně neztotožňuji, ale to je normální. Osobně nemám na takové psaní čas ani invenci, a tak se občas k něčemu podstatnému vyjádřím pouze velmi lapidárně.

Poslední Pavlův článek o Langrově domě však vyznívá v podstatě velmi negativně a byl bych nerad, aby diváci a čtenáři, kteří tam nemohli být, získali falešný dojem. A tak mi dovolte několik stručných postřehů.

Dramaturgie.

Uznávám, že se mi někdy zamýšlený dramaturgický plán nepodaří ke škodě koncertu dodržet a vystoupení se pak neúměrně prodlouží. (To se stalo např. letos v Kamenici). U Langrů je to trochu jinak. Nejde o klasický koncert. ale o přátelské setkání hradeckých muzikantů různých žánrů. Čím více jich přijme pozvání, tím kratší je čas pro jejich vystoupení. Letos to bylo 20 minut a všichni (možná až na Petra Pokovbu) tento limit dodrželi.

Prostory

Slovíčko komorní v názvu pořadu není náhodné, prostory v Langrově domě nejsou vhodné pro masové akce. Na dvorek se vejde asi stovka diváků, do galerie 60 a do gotického sklepa asi 80. Letos se jich sešlo, možná díky zajímavé dramaturgii, na 150. To u Langrů nepamatují, dvorek byl doslova našlapaný.

Počasí

Bohužel nám nepřálo. A tak jsme s Jirkou Langrem museli najít jediné schůdné řešení pro tak velký počet diváků, a tím byl pouze průjezd. Věděli jsme, že to není ideální, diváci i účinkující však byli skvělí a během chvilky se všechno (včetně poměměrně velkého počtu vozíčkářů) podařilo přesunout. Za průvodní negativní jevy jako je vydýchaný vzduch , improvizované jeviště ve vchodu nabo šatna přímo v galerii se můžeme pouze omluvit.

Diváci

Sešlo se jich mnohem více než v minulých letech. Těší mě, že mnozí z nich byli návštěvníky Folkové růže z různých koutů republiky, kteří právě kvůli Škatulkám přijeli o den dříve. Je jasné, že někteří diváci přišli naopak pouze podpořit toho svého účinkujícího a nezůstali po celou dobu nebo se nechtěli mačkat v průjezdu. Velká většina však zůstala až do koce a užila si všechna velmi kvalitní vystoupení. Někteří z nich mi dokonce říkali, že už ani nemusí zůstávat na Růži, u Langrů prý letos zažili vše, za čím do Jindřichova Hradce jezdí.

Dojem

Vyslechnul jsem si na rozdíl od Pavla pozorně všechny účinkující a děkuji za jejich pozitivní ohlasy. Můj dík patří též manželům Langerovým za ochotu a operativnost a zejména všem divákům, kteří při našem vystoupení doslova rozezněli historický Langrův dům společným zpěvem našich písniček. Z mého pohledu patřil letošní Komorní večírek bez škatulek přes všechny obtíže k těm nejlepším, co jsem zažil. Díky Vám všem.

Milda


Zpět
 
Chytka.NET
Copyright (C) 2006 Jen Tak Tak
Všechna práva vyhrazena